fbpx

***********

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z tego dokumentu dowiesz się jak przetwarzamy dane osobowe i uzyskasz informacje, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”).

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 • KONTAKT

Administratorem Twoich danych jest VIZACADEMY SP. Z O. O. z siedzibą w Chełmcu, ul. Rolna 23A, 33-395 Chełmiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725092, REGON: 369803210, NIP: 7343557295, e-mail: biuro@3dvizacademy.com

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących w związku z tym praw, możesz się skontaktować pod adresem email: rodo@3dvizacademy.com 

 

 • TWOJE PRAWA

W zakresie przewidzianym prawem osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych, 
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 • do przenoszenia danych, 
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 • CEL I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z celem, dla którego zostały one zebrane, co szczegółowo opisujemy poniżej:

 

 • KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:

W zawiązku z tym, że w niektórych przypadkach może dojść do połączenia plików cookie z danymi osobowymi, takimi jak imię, nazwisko adres e-mail, traktujemy pliki cookie jako dane osobowe. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie przeczytasz w Polityce cookie.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu analitycznym, marketingowym oraz doskonalenia swoich usług i będziemy je przetwarzać na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO do momentu jej wycofania. Zgodę można wyrazić za pomocą banneru wyświetlanego po wejściu na naszą stronę www.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na korzystanie z naszej strony www z wyjątkiem korzystania z niezbędnych plików cookie, których wyłączenie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej.

 

 • KONTAKT POPRZEZ E-MAIL LUB FORMULARZ KONTAKTOWY

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi zgłoszenia skierowanego do nas za pośrednictwem maila na adres e-mail wskazany na stronach www Administratora, imiennie do pracownika Administratora lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej przez okres niezbędny do obsługi takiej wiadomości a następnie do czasu przedawnienia roszczeń.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jakim jest obsługa otrzymywanych zgłoszeń oraz zapewnienie ochrony prawnej umożliwiającej nam ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podając ich nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie, w którym konieczne jest zidentyfikowanie osoby – np. zgłoszenie o realizację praw.

 

 • PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą a następnie realizacji tej umowy (o realizację szkolenia) oraz wykonywania obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawne, w szczególności prawa podatkowego oraz rachunkowego w zakresie prowadzonych rozliczeń, czy prawa cywilnego w zakresie rozpatrywania reklamacji, na postawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres realizacji umowy a następnie przez czas archiwizacji wymagany przez obowiązujące nas przepisy.  

Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

 1. w celu prowadzenia komunikacji dotyczącej szkolenia, gdzie naszym interesem jest obsługa i organizacja szkoleń – w zakresie danych kontaktowych;
 2. w celu ustalenia kraju, w jakim przebywasz podczas łączenia się z naszą platformą szkoleniową, gdzie naszym interesem jest ustalenie czy nie świadczymy usług dla osób z krajów, na które zostały nałożone sankcje międzynarodowe – w zakresie IP 
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdzie naszym interesem jest ochrona prawna Administratora – w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

Umożliwiamy płatności online za szkolenia i w tym zakresie współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami. Jeśli skorzystasz z tej możliwości to dostawca, za pomocą którego dokonasz płatności będzie niezależnym administratorem Twoich danych osobowych w celu realizacji płatności i będzie obowiązywać jego polityka prywatności:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy.

 

 • PROFILE W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administrator posiada profil na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram. W przypadku, gdy zaobserwujesz nasz profil, klikniesz „Lubię to”, skomentujesz wpis lub wyślesz wiadomość prywatną będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych w takim przypadku jest również Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, którego zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w udostępnionej na jego stronie www polityce prywatności.

My natomiast przetwarzamy dane osobowe użytkowników Facebooka lub Instagrama w celu informowania o naszej działalności na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na promowaniu swojej działalności oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na obsłudze zapytań kierowanych do nas tym kanałem.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu obserwowania naszego profilu, a w przypadku zadania pytania za jego pomocą – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli nie zaobserwujesz naszego profilu lub nie napiszesz do nas za jego pomocą czy nie skomentujesz naszych wpisów, nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych.

 

 • MARKETING

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działań marketingowych np. poprzez wysyłkę newsletterów.

Jeśli mamy zawartą umowę (np. na realizację szkolenia) przetwarzanie opieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jakim jest marketing bezpośredni, a na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałych przypadkach, o ile taka zgoda została przez Ciebie wyrażona.

Pamiętaj, że możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, np. poprzez kliknięcie linku w wiadomości marketingowej, lub poprzez zmianę ustawień w profilu studenta.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne a niepodanie ich nie ma wpływu na łączącą nas relację.

 

 • ODBIORCY TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi w wyłącznie w niezbędnym do tego celu zakresie. W zależności od celu, w jakim dane osobowe zostały zebrane mogą to być dostawcy usług (np. rachunkowych, wsparcia IT, audytorów) i narzędzi informatycznych (m.in. Google Ireland Ltd. – poczta elektroniczna i formularze zapisu; Amazon EMEA SARL oraz Zenbox sp. z o.o. – hosting; Stripe Inc., PayPal Inc., PayU S.A. – realizacja płatności internetowej). Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w krajach o adekwatnym poziomie ochrony według Komisji Europejskiej. 

 

Obecna wersja Polityki Prywatności została wprowadzona: 22 marca 2024